Powered by Bravenet Bravenet Blog

Thursday, October 5th 2017

8:57 AM

Blandat 4/10

chins 6xkrv

pullapps med gummi band som hjälp 3x8xkrv

avslutade med lite biceps

 

1 user comments.

Post New Comment