Powered by Bravenet Bravenet Blog

Tuesday, September 12th 2017

9:37 AM

Bänk ÅM 9/9 Mark 11/9

Bänk ÅM

vägde in på 105,2

1x167,5 ok 1x175 ok 1x182,5 bom

Nöjd med tävlingen fast vägde lite mycket.

Mark körde lite lätt i garaget

3 user comments.

Post New Comment

No Smilies More Smilies »